Công văn số 203/CDLQGVN – QLLH ngày 01/02/2024 của Cục du lịch Quốc gia Việt Nam về việc đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành Th221

Công văn số 203/CDLQGVN – QLLH ngày 01/02/2024 của Cục du lịch Quốc gia Việt Nam về việc đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

Ngày 01/02/2024 Cục du lịch Quốc gia Việt Nam có Công văn Thông báo Số 203/CDLQGVN - QLLH về việc đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định: Từ ngày 01/01/2024, doanh nghiệp ký quỹ kinh do...

Đọc thêm

TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH ĐƯỢC GIẢM 80% ĐẾN HẾT NĂM 2023

Ngày 28/10/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 14 của Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành. Sau đây, LinaLaw xin gửi tới quý bạn đọc nội dung cụ thể về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hàn...

Đọc thêm