Các văn bản pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản

NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Th208

NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Ngày 06/01/2022 Chính phủ ban hành Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bất động sản. Có hiệu lực ngày 01/03/2022 cụ thể:   CHÍNH PHỦ ------- C...

Đọc thêm
LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 Th629

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam....

Đọc thêm