Các văn bản pháp luật về các lĩnh vực khác

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 THAY THẾ LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 Th312

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 THAY THẾ LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai 2024 thay thế Luật Đất đai 2013, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Tuy nhiên sẽ quy định hiệu lực sớm đối với Điều 190 và Điều 248 Luật Đất đai 2024 từ ngày 01/4/2024. Luật Đất đai 2024 có những điểm mới nổi bật sau: 1.Mở r...

Đọc thêm
NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LUẬT NHÀ Ở 2023 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2025 Th1229

NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LUẬT NHÀ Ở 2023 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2025

Luật Nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội chính thức thông qua ngày 27/11/2023. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.  Sau khi sửa đổi, Luật Nhà ở có nhiều quy định mới về quản lý chung cư mini, bỏ thời hạn sở hữu nhà chung cư và nhiề...

Đọc thêm
NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LUẬT CĂN CƯỚC 2023 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1/7/2024 Th1229

NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LUẬT CĂN CƯỚC 2023 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1/7/2024

Ngày 27/11/2023, Quốc hội khoá XV đã chính thức thông qua Luật Căn cước với 87.25% ý kiến tán thành và Luật sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Theo đó, Luật Căn cước có những điểm mới sau: 1. Chính thức đổi tên thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước Song song với việc sửa tên dự án Luật từ Luật Căn cước công dân ...

Đọc thêm

NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM THUẾ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15

Giảm thuế Giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Từ ngày 01/02/2022. Ngày 28/01/2022 Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã h...

Đọc thêm
Thay đổi toàn bộ biểu mẫu kinh doanh theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT Th227

Thay đổi toàn bộ biểu mẫu kinh doanh theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký doanh nghiệp Toàn bộ biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh được ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT đ...

Đọc thêm
Công văn số 484/TCDL-LH của Tổng cục du lịch trả lời LinaLaw về chuyên ngành lữ hành Th504

Công văn số 484/TCDL-LH của Tổng cục du lịch trả lời LinaLaw về chuyên ngành lữ hành

Ngày 15/12/2017, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã ban hành Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 01/02/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017 trong đó có Khoản 2 Điều 3 quy định về chuyên ngành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành: “ Chuyên ngành về lữ hành quy định tại điểm c khoản 1 và...

Đọc thêm
LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2009 Th305

LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2009

Luật này quy định về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. ...

Đọc thêm
NGHỊ ĐỊNH 45/2015/NĐ-CP VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ Th305

NGHỊ ĐỊNH 45/2015/NĐ-CP VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Nghị định này quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đọc thêm
THÔNG TƯ 15/2012/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CHUNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM Th305

THÔNG TƯ 15/2012/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CHUNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM

Đọc thêm
LUẬT  DƯỢC Th303

LUẬT DƯỢC

Luật này quy định về chính sách của Nhà nước về dược và phát triển công nghiệp dược; hành nghề dược; kinh doanh dược; đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dược liệu và thuốc cổ truyền; đơn thuốc và sử dụng thuốc; thông tin thuốc, cảnh giác dược và quảng cáo thuốc; dược lâm sàng; quản lý thuốc trong cơ sở khám bệ...

Đọc thêm