Ngày 15/12/2017, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã ban hành Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 01/02/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017 trong đó có Khoản 2 Điều 3 quy định về chuyên ngành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành:

“ Chuyên ngành về lữ hành quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch bao gồm một trong các chuyên ngành sau:

a) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

b) Quản trị lữ hành;

c) Điều hành tour du lịch;

d) Marketing du lịch;

đ) Du lịch;

e) Du lịch lữ hành;

g) Quản lý và kinh doanh du lịch.”

Hiện nay, LinaLaw đang tiến hành  tư vấn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho khách hàng trong đó chuyên ngành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là “ Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Du lịch và dịch vụ lữ hành“Du lịch học”, “Văn hóa du lịch“.

Qua trao đổi với Vụ Lữ hành – Tổng Cục Du lịch, những chuyên ngành trên không đủ điều kiện làm người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành. Vụ lữ hành – Tổng Cục du lịch yêu cầu chuyên ngành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành trên văn bằng phải được ghi đúng từ ngữ như trong Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL.

Công ty Luật TNHH Linh Nga và Cộng sự đã có công văn số 12/CV-LinaLaw ngày 13/4/2018 đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cụ thể, chi tiết quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL về chuyên ngành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành để giải đáp chính xác cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của Luật Du lịch.

Ngày 02/05/2018, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 484/TCDL-LH gửi Công ty Luật TNHH Linh Nga và Cộng sự giải đáp về chuyên ngành lữ hành quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL.

LinaLaw xin đăng tải lại công văn số 484/TCDL-LH của Tổng cục Du lịch để Quý khách hàng và đối tác được biết. Vui lòng tải văn bản đầy đủ tại đây.