Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký doanh nghiệp

Toàn bộ biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh được ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT đã được thay thế tại thông tư 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch đầu tư được ban hành ngày 08/01/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 11/03/2019.

Dưới đây công ty Luật TNHH Linh Nga và cộng sự xin cung cấp cho quý khách hàng đầy đủ mẫu đăng ký doanh nghiệp mới nhất được sửa đổi theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT:

GIấy đề nghị đăng ký  hộ kinh doanh

Giấy đề nghị thành lập công ty hợp danh

Giấy đề nghị công ty cổ phần

Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH

Giấy đề nghị chấm dứt doanh nghiệp bị sáp nhập

Bổ sung, cập nhật thông tin  đối với hoạt động đầu tư

Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đky doanh nghiệp

Thông báo lập ĐĐKD,CN,VPĐD

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp

Thông báo thay đổi tỉ lệ vốn góp

Thông báo thay đổi trên cơ sở sáp nhập, tách doanh nghiệp

Thông báo thay đổi vốn đầu tư

Xem thêm chi tiết tại thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ( có hiệu lực ngày 11/03/2019)

Nguồn: Thư viện pháp luật