Thay đổi toàn bộ biểu mẫu kinh doanh theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT Th227

Thay đổi toàn bộ biểu mẫu kinh doanh theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký doanh nghiệp Toàn bộ biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh được ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT đ...

Đọc thêm