TT Tên ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Hình thức điều kiện kinh doanh Quy định pháp lý hiện hành Cơ quan thực hiện
I BỘ CÔNG AN
1 Kinh doanh sản xuất con dấu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Nghị định số 72/2009/NĐ-CP Công an địa phương
2 Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự – Nghị định số 72/2009/NĐ-CP;
– Thông tư số 33/2010/TT-BCA
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
3 Hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự – Nghị định số 72/2009/NĐ-CP;
– Thông tư số 33/2010/TT-BCA
Công an địa phương
4 Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự – Nghị định số 72/2009/NĐ-CP;
– Thông tư số 33/2010/TT-BCA
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
5 Kinh doanh sản xuất pháo hoa Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự – Nghị định số 72/2009/NĐ-CP;
– Thông tư số 33/2010/TT-BCA
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
6 Kinh doanh cho thuê lưu trú Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự – Nghị định số 72/2009/NĐ-CP;
– Thông tư số 33/2010/TT-BCA
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an địa phương
7 Cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự – Nghị định số 72/2009/NĐ-CP;
– Thông tư số 33/2010/TT-BCA
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an địa phương
8 Kinh doanh dịch vụ cầm đồ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự – Nghị định số 72/2009/NĐ-CP;
– Thông tư số 33/2010/TT-BCA
Công an địa phương
9 Kinh doanh xoa bóp (massage, tẩm quất) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự – Nghị định số 72/2009/NĐ-CP;
– Thông tư số 33/2010/TT-BCA
Công an địa phương
10 Kinh doanh sản xuất, kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự – Nghị định số 72/2009/NĐ-CP;
– Thông tư số 33/2010/TT-BCA
Công an địa phương
11 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ – Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
– Vốn pháp định
Nghị định số 52/2008/NĐ-CP Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an địa phương
12 Kinh doanh hoạt động in Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự – Nghị định số 72/2009/NĐ-CP;
– Thông tư số 33/2010/TT-BCA
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an địa phương
13 Kinh doanh karaoke Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự – Nghị định số 72/2009/NĐ-CP;
– Thông tư số 33/2010/TT-BCA
Công an địa phương
14 Kinh doanh vũ trường Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự – Nghị định số 72/2009/NĐ-CP;
– Thông tư số 33/2010/TT-BCA
Công an địa phương
15 Kinh doanh casino; trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự – Nghị định số 72/2009/NĐ-CP;
– Thông tư số 33/2010/TT-BCA
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
16 Kinh doanh dịch vụ đòi nợ – Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
– Vốn pháp định
– Nghị định số 72/2009/NĐ-CP;
– Nghị định số 104/2007/NĐ-CP;
– Thông tư số 33/2010/TT-BCA
Công an địa phương
17 Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự – Nghị định số 107/2009/NĐ-CP;
– Nghị định 118/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2009/NĐ-CP;
– Thông tư số 33/2010/TT-BCA
Công an địa phương
II BỘ TƯ PHÁP
18 Hành nghề luật sư Hình thức: Văn phòng luật sư, Công ty luật.
Điều kiện kinh doanh:
– Chứng chỉ hành nghề luật sư;
– Giấy đăng ký hoạt động (đối với tổ chức hành nghề luật sư) hoặc Giấy đăng ký hành nghề luật sư (đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân)
– Luật Luật sư số 65/2006/QH11;
– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13;
– Nghị định số 123/2013/NĐ-CP;
– Thông tư số 17/2011/TT-BTP
– Bộ Tư pháp;
– Sở Tư pháp
19 Hành nghề công chứng Hình thức: Phòng công chứng, Văn phòng công chứng;
Điều kiện kinh doanh:
– Thẻ công chứng viên;
– Giấy phép thành lập văn phòng công chứng;
– Quyết định thành lập phòng công chứng
– Luật Công chứng 2006;
– Nghị định số 04/2013/NĐ-CP
– Bộ Tư pháp;
– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
20 Giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả Điều kiện kinh doanh:
– Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp;
– Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp;
– Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp
– Luật Giám định tư pháp năm 2012;
– Nghị định số 85/2013/NĐ-CP
– Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Sở Tư pháp
21 Bán đấu giá tài sản Hình thức: Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản;
Điều kiện kinh doanh:
– Chứng chỉ hành nghề đấu giá;
– Giấy phép thành lập doanh nghiệp bán đấu giá tài sản
Nghị định số 17/2010/NĐ-CP – Bộ Tư pháp;
– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
22 Dịch vụ trọng tài thương mại – Giấy phép thành lập trung tâm trọng tài thương mại
– Giấy đăng ký hoạt động
– Luật Trọng tài thương mại số 63/2010/QH12;
– Nghị định số 63/2011/NĐ-CP.
– Bộ Tư pháp;
– Sở Tư pháp
III BỘ TÀI CHÍNH
23 Kinh doanh dịch vụ kế toán Chứng chỉ hành nghề kế toán – Chương IV Luật kế toán: “hoạt động nghề nghiệp kế toán”;

– Điều 40, 41,42 nghị định số 129/2014/NĐ-CP;

– Điểm 2 Thông tư số 72/2007/TT-BTC

Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA)
24 Kinh doanh dịch vụ kiểm toán Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán – Điều 21 Luật Kiểm toán độc lập;
– Nghị định số 17/2012/NĐ-CP;
– Thông tư số 203/2012/TT-BTC
Bộ Tài chính
25 Dịch vụ làm thủ tục về thuế Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế – Điều 20 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;
– Thông tư số 117/2012/TT-BTC
Tổng cục Thuế
26 Công ty chứng khoán với các nghiệp vụ kinh doanh:
– Môi giới chứng khoán;
– Tự doanh chứng khoán;
– Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
– Tư vấn đầu tư chứng khoán
– Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
– Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán;
– Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính
– Điều 60, 79 Luật Chứng khoán;
– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
– Điều 3, 17 Quy chế hành nghề chứng khoán ban hành kèm theo
Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC;
– Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
– Thông tư số 210/2012/TT-BTC
Ủy ban chứng khoán nhà nước
27 Lưu ký chứng khoán Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán – Điều 47 Luật Chứng khoán;
– Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC;
– Thông tư số 43/2010/TT-BTC
Ủy ban chứng khoán nhà nước
28 Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán với các nghiệp vụ kinh doanh:
– Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
– Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
– Tư vấn đầu tư chứng khoán.
– Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
– Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ
– Điều 79 Luật Chứng khoán;
– Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
– Điều 3, 17 Quy chế hành nghề chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 15/2008/QĐ-BTC;
– Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
– Thông tư số 212/2012/TT-BTC
Ủy ban chứng khoán nhà nước
29 Thành lập doanh nghiệp bảo hiểm Giấy phép thành lập và hoạt động – Điều 58, 62, 63, 65, 66 Luật Kinh doanh bảo hiểm;
– Khoản 7, 8, 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12;
– Khoản 1, 2 Điều 6, khoản 1, 2 Điều 7, 8 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP;
– Điều 38, 39, 40, 41 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP;
– Điều 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 Thông tư số 124/2012/TT-BTC
Bộ Tài chính
30 Thành lập doanh nghiệp tái bảo hiểm Giấy phép thành lập và hoạt động – Điều 43 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP;
– Điều 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 Thông tư số 124/2012/TT-BTC
Bộ Tài chính
Còn nữa… Mời bạn xem file đính kèm Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện