Giải quyết tranh chấp đất đai Th608

Giải quyết tranh chấp đất đai

Câu hỏi: Ông bà tôi có 7 người con 6 gái và một trai, trong đó có bố tôi là con trai, nhưng bố tôi lại là con nuôi, sau khi ông bà mất có để lại cho bố tôi một mảnh đất và để lại cho bác gái thứ 4 một mảnh đất vì bác ý không có chồng, đến năm 2010 bác gái thứ 4 đã bán mảnh đất đó đi và lấy tiền đó và tự ý đập phá căn nhà mà gia đì...

Đọc thêm