Giao dịch dân sự vô hiệu hóa do giả tạo và hậu quả pháp lý Th105

Giao dịch dân sự vô hiệu hóa do giả tạo và hậu quả pháp lý

Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11quy định về Giao dịnh dân sự vô hiệu do giả tạo và hậu quả pháp lý như sau: Điều 129.Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo Khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch khác thì giao dịch giả tạo vô hiệu, còn giao dịch bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ t...

Đọc thêm