Lệ phí trước bạ theo quy định mới 2017 Th723

Lệ phí trước bạ theo quy định mới 2017

  Mức lệ phí trước bạ được áp dụng từ năm 2017 được quy định tại Điều 7 nghị định 140/2016/NĐ-CP và điều  4 thông tư 301/2016/TT-BTC như sau: Điều 4. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) Nhà, đất mức thu là 0,5%. Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao mức thu...

Đọc thêm