Sáng chế Việt Nam đăng ký quốc tế Th105

Sáng chế Việt Nam đăng ký quốc tế

đTrong quá trình sáng tạo của mình, rất nhiều nhà sáng chế Việt Nam đã tạo ra các giải pháp kỹ thuật tiến tiến, có khả năng áp dụng công nghiệp, là đối tượng được bảo hộ sáng chế, không những tại Việt Nam mà còn có thể được bảo hộ tại các quốc gia khác trên thế giới. S&B Law, là một công ty về sở hữu trí tuệ, với kinh nghiệm n...

Đọc thêm