Thông báo về việc không được kinh doanh tại căn hộ chung cư Th712

Thông báo về việc không được kinh doanh tại căn hộ chung cư

 Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội.         Thực hiện quy định tại khoản 11, Điều 6 luật nhà ở năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015) thì một trong các hành vi bị cấm là: sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích...

Đọc thêm