Chính thức mở rộng phạm vi chịu TNHS của pháp nhân thương mại Th723

Chính thức mở rộng phạm vi chịu TNHS của pháp nhân thương mại

Bộ luật hình sự sửa đổi 2017 quy định việc mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự (TNHS) của pháp nhân thương mại kể từ ngày 01/01/2018. Theo đó, bổ sung thêm 02 tội mà pháp nhân thương mại phải chịu TNHS đó là: ...

Đọc thêm