Thu phí bài hát karaoke: Học Tây không dễ Th608

Thu phí bài hát karaoke: Học Tây không dễ

Trong bài “Thu phí bài hát karaoke: Học Tây không dễ” đăng trên báo Kinh tế & Đô thị có trích dẫn ý kiến của Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật SB Law. Trung tâm cấp phép và quản lý quyền – đơn vị trực thuộc Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) vừa ra văn bản cho biết sẽ thu mức phí bản quyền liên quan theo...

Đọc thêm