Những khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp Th507

Những khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Xin chào luật sư: Luật sư cho tôi hỏi : Những khoản chi nào không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp? Trả lời: Công ty Luật Linh Nga và cộng sự cám ơn bạn đã đặt câu hỏi, chúng tôi xin được giải đáp như sau Căn cứ  tại Thông tư 25/2018/TT-BTC (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018) hướng dẫn Ng...

Đọc thêm