Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 sắp đến, nhiều lao động nữ thắc mắc dịp Quốc tế phụ nữ năm nay, người sử dụng lao động hay công đoàn có bắt buộc phải tặng quà cho mình hay không và chi phí quà tặng là bao nhiêu. Băn khoăn của người lao động là hoàn toàn có cơ sở, vì thực tế có những Công ty tặng quà người lao động nữ nhân dịp 8/3, có Công ty lại không.

Về vấn đề này, Công ty Luật TNHH Linh Nga và Cộng sự xin được giải đáp như sau:

– Ban chấp hành công đoàn cơ sở căn cứ vào tình hình tài chính của công đoàn mà có thể chi hoặc không chi trong việc tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Nếu chi thì có thể chi quà bằng hiện vật hoặc hình thức khác tùy theo năng lực tài chính công đoàn.

(Căn cứ vào Điểm 3.7 Khoản 3 Điều 6 của Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở ban hành kèm theo Quyết định 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam)

– Khoản 4 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP quy định: “Các khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu thỏa điều kiện của quy định pháp luật, trong giới hạn nhất định”.

Như vậy, quy định pháp luật hiện hành cho phép người sử dụng lao động tặng quà cho lao động nữ dịp 8/3 trong giới hạn nhất định thì sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kết luận: Căn cứ vào các quy định nêu trên thì pháp luật không bắt buộc Công ty phải tặng quà cho lao động nữ trong dịp 8/3 mà chỉ mang tính khuyến khích.

Trân trọng./