Hội phụ nữ Đoàn Luật sư Hà Nội chỉ đạo các chi hội tổ chức Hội nghị chi hội hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ Luật sư Hà Nội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị chi hội phụ nữ Luật sư đã bầu các chức danh Chi hội trưởng, chi hội phó, Đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu phụ nữ Luật sư Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021 và thảo luận về báo cáo hoạt động chi hội kể từ ngày thành lập và phương hướng hoạt động của chi hội nhiệm kỳ 2016-2021 nội dung chủ yếu thực hiện tốt hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hoàn thành nhiệm vụ chung của hội liên hiệp phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh, hưởng ứng phong trào tạo cảnh quan môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, mà Hội phụ nữ Luật sư Hà Nội đã đăng ký chỉ tiêu thi đua.

Hòa chung với hoạt động của Hội phụ nữ Đoàn Luật sư Hà Nội, các nữ luật sư của LinaLaw cũng tích cực tham gia  sinh hoạt của chi hội phụ nữ luật sư Nam Từ Liêm nhằm nâng cao năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, đồng thời đóng góp công sức vào các công việc hỗ trợ cộng đồng và các hoạt động nhằm nâng cao vị thế của nữ luật sư.