Linalaw xin gửi tới Quý Doanh nghiệp một số lưu ý về nộp lệ phí Môn bài năm 2023 như sau:

  • Thời hạn nộp lệ phí Môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2023
  • Mức lệ phí Môn bài áp dụng cho năm 2023 không thay đổi so với năm trước (Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính) cụ thể:
Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư  Mức thuế Môn bài cả năm
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm
  • Lưu ý 1:

– Các Doanh nghiệp mới thành lập năm 2022 được miễn lệ phí Môn bài năm đầu tiên, chưa lập tờ khai lệ phí Môn bài chú ý:

+ Lập và nộp tờ khai lệ phí Môn bài 2022 trước ngày 30/01/2023;

– Doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ trong năm 2022 thì lập tờ khai lệ phí Môn bài bổ sung trước ngày 30/01/2023;

– Doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2023 được miễn lệ phí Môn bài trong năm đầu thành lập;

– Doanh nghiệp có điều chỉnh tăng, giảm cửa hàng, địa điểm kinh doanh, văn phòng giao dịch…trong năm 2022 thì phải thực hiện kê khai lại tờ khai lệ phí Môn bài năm 2023;

– Mẫu tờ khai lệ phí Môn bài năm 2023 là mẫu 01/LPMB theo TT80/2021;

– Các Doanh nghiệp đã thành lập từ các năm trước đã nộp tờ khai lệ phí Môn bài nếu không có thay đổi gì về vốn điều lệ hoặc thêm mới Chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì không cần nộp thêm tờ khai lệ phí Môn bài cho năm 2023 mà chỉ cần nộp tiền lệ phí Môn bài năm 2023

  • Lưu ý 2: Mức thu lệ phí Môn bài tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC như sau:

– Tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí Môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh) được thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí Môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí Môn bài cả năm.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí Môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp): Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí Môn bài cả năm, trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí Môn bài cả năm.

– Người nộp lệ phí Môn bài đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) không phải nộp lệ phí Môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí Môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí Môn bài cả năm.

  • Lưu ý 3: Doanh nghiệp nộp Môn bài bằng phương pháp nộp thuế điện tử

Linalaw xin thông báo để Quý doanh nghiệp được biết và thực hiện.

Nếu có vướng mắc doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Linalaw để được hướng dẫn và giải đáp.

Trân trọng!