Nữ luật sư của LinaLaw tham gia tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

Đoàn luật sư TP. Hà Nội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập năm 1984. Sau hơn 30 năm thành lập, đến nay số lượng luật sư đã lên tới 2814 luật sư và 2682 người tập sự luật sư, hành nghề tại 973 tổ chức, trong đó có 1038 nữ luật sư và đông đảo nữ luật sư tập sự…

Ngày 12/10/2015, Hội phụ nữ Đoàn luật sư TP. Hà Nội chính thức được thành lập trực thuộc Hội liên hiệp phụ nữ TP. Hà Nội. Từ ngày thành lập đến nay, Hội đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ công tác được giao: Đoàn kết, vận động hội viên chủ động nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động chuyên ngành và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và nhân dân…

BCH khóa 1 Hội Phụ nữ đoàn Luật sư TP. Hà Nội

Mục tiêu chính của đại hội lần thứ nhất này là: “Đoàn kết, phát huy trí tuệ, tích cực học hỏi nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh góp phần xây dựng Đoàn Luật sư TP. Hà Nội ngày càng phát triển”.

Theo đó, Hội sẽ chú trọng công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ, năng lực, phát huy giá trị đạo đức, rèn luyện chuẩn mực “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc. Bên cạnh đó Hội sẽ đẩy mạnh một số hoạt động cụ thể khác để xây dựng, phát triển Hội vững mạnh như: chủ động khai thác các nguồn lực hỗ trợ hoạt động Hội, duy trì nề nếp sinh hoạt hội viên từ các chi hội; tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động của Hội, thực hiện tốt công tác tham mưu, thi đua khen thưởng…