THỰC HIỆN MỨC KÝ QUỸ KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 168/2017/NĐ-CP TỪ NGÀY 01/01/2024

Linalaw xin gửi tới Quý khách hàng thông báo về việc bổ sung mức ký quỹ đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau: Sau thời gian thực hiện việc giảm tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nhằm hỗ trợ các doanh ...

Đọc thêm