Giải thể doanh nghiệp là việc chủ thể doanh nghiêp tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp. Thế nhưng thủ tục giải thể doanh nghiệp như thế nào, phải bắt đầu từ đâu thì không phải doanh nghiệp nào cũng nắm được.

1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của:
 • Chủ doanh nghiệp với doanh nghiệp tư nhân;
 • Tất cả thành viên hợp danh công ty hợp danh;
 • Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;
 • Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần
 • Doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 6 tháng lên tục mà không thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi

2. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp của LinaLaw

 • Tư vấn sơ bộ về quy trình tiền hành thủ tục giải thể doanh nghiệp;
 • Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định của pháp luật;
 • Đại diện doanh nghiệp liên hệ với cơ quan có thẩm quyền:
 • Nộp hồ sơ quyết toán thuế với cơ quan thuế;
 • Nhận kết quả khóa mã số thuế từ cơ quan thuế;
 • Thực hiện đăng bố cáo giải thế doanh nghiệp;
 • Nộp hồ sơ, nhận kết quả đóng mã số hải quan (nếu có);
 • Trả dấu tại cơ quan công an và nhận thông báo thu hồi dấu;
 • Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Kiểm tra, theo dõi tiến trình, kịp thời thông báo cho Quý khách hàng;
 • Bàn giao toàn bộ hồ sơ giải thể trả khách hàng

3. Thời gian thực hiện dịch vụ: 30 – 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Công ty Luật Linh Nga luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách hàng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo hotline 0987933985/ 04 6651 2884, hoặc qua email support@linalaw.vn.

Trân trọng./.