Luật du lịch 2017 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 có một số nội dung thay đổi đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Do đó, doanh nghiệp cần chú ý các thông tin sau:

Theo Luật cũ ( Luật du lịch 2005), doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa không cần phải có Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Nhưng theo quy định chuyển tiếp tại Điều 78 Luật doanh nghiệp 2017:

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Sau thời hạn trên, nếu không có giấy phép thì doanh nghiệp không được kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Vì vậy, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cần thực hiện thủ tục Xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
  • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
  • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là những thông tin dành cho tổ chức, cá nhân  hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Công ty Luật Linh Nga và Cộng sự cung cấp các dịch vụ liên quan đến kinh doanh lữ hành :

  • Thành lập công ty lữ hành.
  • Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
  • Cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
  • Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
  • Tư vấn hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Nếu như còn vấn đề nào vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, xin bạn vui lòng liên hệ Công ty Luật Linh Nga và Cộng sự , Email: support@linalaw.vn hoặc số điện thoại: 024.6651.2884 để được giải đáp cụ thể hơn. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của bạn.

Trân trọng./.