Theo quy định của Luật kế toán 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành, để hành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán bạn có 2 lựa chọn: Một là, thành lập Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán; Hai là bạn ký kết hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian cho một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán. Việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch kế toán cần lưu ý các vấn đề sau:

Theo Điều 59 Luật Kế toán 2015, thì chỉ được thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán dưới các hình thức sau:

  • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
  • Công ty hợp danh
  • Doanh nghiệp tư nhân.

Khi thành lập, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán toán:

  • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;
  • Có ít nhất hai thành viên góp vốn đối với Công ty TNHH, hai thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh và hai cá nhân đối với doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề;
  • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh  hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc phải là kế toán viên hành nghề;

Ngoài các điều kiện trên, riêng đối với loại hình Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần đảm bảo tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề, thành viên là tổ chức trong doanh nghiệp:

  • Đối với thành viên là cá nhân: có ít nhất 2 thành viên góp vốn là kế toán viên chiếm trên 50% vốn Điều lệ của Công ty
  • Đối với thành viên là tổ chức: được góp tối đa là 35% vốn Điều lệ của Công ty

Công ty Luật Linh Nga luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách hàng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua email support@linalaw.vn hoặc số điện thoại:  024.66512884 hoặc hotline: 0987.933.985 để được cung cấp dịch vụ thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán tốt nhất.