Người có nhu cầu đăng kí hộ khẩu thường trú ở Hà Nội đã có các điều kiện sau :

 • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn và đã làm được 2 năm tại công ty trụ sở Hà Nội
 • Có chỗ ở hợp pháp (nhà thuê )
 • Đã cư trú ở quận thuộc thành phố Hà Nội 2 năm.

Khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô quy định:

 1. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú ở nội thành:
 2. a) Các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 20 của Luật cư trú;

Khoản 3 Điều 20 Luật cư trú sửa đổi 2013 quy định :

“3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp;”

Theo Nghị định số 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật cư trú:

Điều 8. Điều kiện công dân tạm trú được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương.

 1. Công dân đang tạm trú nếu có đủ các điều kiện dưới đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
 2. a) Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc trung ương;
 3. b) Có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc trung ương từ một năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; từ hai năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

Trường hợp tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó;

 1. c) Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.
 2. Thời hạn tạm trú liên tục được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú.
 3. Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cá nhân theo mẫu quy định của Bộ Công an.
 4. Trường hợp đăng ký thường trú vào nội thành thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 của Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô.

Các giấy tờ cần thiết :

 • Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cá nhân theo mẫu quy định của Bộ Công an. (khoản 3 Điều 8 Nghị định 31)
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho thuê hợp pháp là văn bản cho thuê của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở (trường hợp văn bản cho thuê của cá nhân phải được công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã).

+ Đối với nhà thuê phải bảo đảm diện tích bình quân theo quy định của HĐND tp Hà Nội và có sự đồng ý bằng văn bản của tố chức, cá nhân đó cho đăng ký thường trú vào nhà cho thuê.

+ Được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê.

Nếu như còn vấn đề nào vướng mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý, thực hiện thủ tục, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Linh Nga và Cộng sự , Email: support@linalaw.vn hoặc số điện thoại: 024.6651.2884 – 0987.933.985 để được giải đáp cụ thể hơn.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của bạn!