Sau khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành và thực hiện trả Giấy phép kinh doanh lữ hành cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp có thể rút số tiền đã ký quỹ tại Ngân hàng.

Thủ tục rút ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành;

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Bước 3: Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ; trường hợp có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật

Bước 4: Ngân hàng hoàn trả số tiền ký quỹ trên tài khoản ký quỹ và tất toán tài khoản ký quỹ cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp khi có yêu cầu ngân hàng hoàn trả tiền ký quỹ thực hiện thủ tục như sau:

+ Lập, gửi ngân hàng văn bản đề nghị và chứng từ hoàn trả tiền ký quỹ theo mẫu của ngân hàng nhận ký quỹ;

+ Xuất trình Quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành;

+ Xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/HC còn thời hạn) của người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp. Trường hợp người được ủy quyền thì xuất trình văn bản ủy quyền.

Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm kiểm tra chứng từ và các văn bản, giấy tờ cần thiết nêu trên, nếu hợp pháp, hợp lệ thì thực hiện hoàn trả tiền ký quỹ và tất toán tài khoản ký quỹ cho doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung của Linalaw về thủ tục rút ký quỹ kinh doanh lữ hành, nếu có vướng mắc khách hàng vui lòng liên hệ Linalaw, Email: doanhnghiep@linalaw.vn hoặc số điện thoại 024.6651.2884 – Hotline: 0987.933.985 để  được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.