Trong các giao dịch thương mại giữa các đối tác kinh doanh, việc có được một hợp đồng pháp lý chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng được quyền lợi của các bên là một vấn đề vô cùng quan trọng. Với đội ngũ luật sư tinh thông ngoại ngữ, hiểu biết về môi trường kinh doanh, LinaLaw sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng.

Với đội ngũ luật sư hiểu biết về môi trường kinh doanh, LinaLaw sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng, cụ thể các công việc như sau:

  • Kiểm tra tính pháp lý của các hợp đồng đã và/hoặc sẽ ký kết.
  • Cử luật sư tham gia vào quá trình đàm phán, thương lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng.
  • Soạn thảo các hợp đồng mẫu, các biên bản hợp tác phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Để được tư vấn, hỗ trợ cụ thể hơn có thể liên hệ Luật sư Nguyễn Thanh Nga (Điện thoại: 0987933987 hoặc  04 66512884) hoặc đặt câu hỏi qua email: linhngalaw@gmail.com.