LinaLaw cũng hỗ trợ các công ty Việt Nam và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong việc xây dựng nội quy lao động, giải quyết tranh chấp lao động, xin  giấy phép lao động và các vấn đề khác liên quan đến lao động.

Một số giao dịch thành công của chúng tôi trong lĩnh vực lao động :

– Tư vấn cho một số trường mầm non, tiểu học có uy tín tại Hà nội trong việc xây dựng và đăng ký Nội quy lao động

– Tư vấn cho một số công ty du lịch Việt Nam trong việc giải quyết chấp lao động liên quan tới việc thực hiện hợp đồng lao động.

Để được tư vấn, hỗ trợ cụ thể hơn có thể liên hệ Công ty Luật Linh Nga và Cộng sự (Điện thoại: 0987933987 hoặc  024 66512884) hoặc đặt câu hỏi qua email: linhngalaw@gmail.com.