Cơ quan có thẩm quyền cấp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội

Hồ sơ gồm:       

– 01 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn xiếc

– 01 bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn.

– 01 kịch bản đối với tác phẩm xiếc đề nghị công diễn lần đầu

– 01 văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả;

– 01 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép:

  1. a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ;
  2. b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật (biểu diễn xiếc). Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
  3. c) Đối với các chương trình biểu diễn nghệ thuật (xiếc) phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, lễ hội, chương trình có bán vé thu tiền và các chương trình biểu diễn với mục đích khác, khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu duyệt chương trình, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép phải tổ chức để Hội đồng nghệ thuật duyệt chương trình trước khi biểu diễn.

Lệ phí nhà nước:

  1. Mức thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn (xiếc) như sau:
Số TT Độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật

Mức thu phí
(đồng/chương trình, vở diễn)

1 Đến 50 phút 1.500.000
2 Từ 51 đến 100 phút 2.000.000
3 Từ 101 đến 150 phút 3.000.000
4 Từ 151 đến 200 phút 3.500.000
5 Từ 201 phút trở lên 5.000.000

Công ty Luật Linh Nga chuyên cung cấp dịch vụ xin  các loại Giấy phép nói chung và Giấy phép biểu diễn nghệ thuật (Biểu diễn xiếc) nói riêng trong thời gian ngắn nhất, chi phí tiết kiệm nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: (024) 6651288Hotline: 0987933985 hoặc liên hệ qua email support@linalaw.vn để được các  luật sư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm lâu năm tư vấn cho bạn.