LUẬT  KẾ TOÁN Th306

LUẬT KẾ TOÁN

Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

Đọc thêm
Hành nghề dịch vụ kế toán cần những điều kiện gì? Th613

Hành nghề dịch vụ kế toán cần những điều kiện gì?

Câu hỏi: Hiện nay, tôi đã có chứng chỉ kế toán viên và muốn hành nghề dịch vụ kế toán. Vậy Luật sư cho tôi hỏi tôi có thể hành nghề dưới tư cách cá nhân khay phải thành lập tổ chức kinh tế và cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Tôi xin chân thành cảm ơn. Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu h...

Đọc thêm