Câu hỏi: Hiện nay, tôi đã có chứng chỉ kế toán viên và muốn hành nghề dịch vụ kế toán. Vậy Luật sư cho tôi hỏi tôi có thể hành nghề dưới tư cách cá nhân khay phải thành lập tổ chức kinh tế và cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty Luật Linh Nga. Dựa theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật kế toán 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành, để hành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán bạn có 2 lựa chọn: Một là, thành lập Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán; Hai là bạn ký kết hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian cho một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán. Cụ thể:

Trường hợp: Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch kế toán

Theo Điều 59 Luật Kế toán 2015, thì chỉ được thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán dưới các hình thức sau:

 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân.

Khi thành lập, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán toán:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất hai thành viên góp vốn đối với Công ty TNHH, hai thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh và hai cá nhân đối với doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề;
 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh  hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc phải là kế toán viên hành nghề;

Ngoài các điều kiện trên, riêng đối với loại hình Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần đảm bảo tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề, thành viên là tổ chức trong doanh nghiệp:

 • Đối với thành viên là cá nhân: có ít nhất 2 thành viên góp vốn là kế toán viên chiếm trên 50% vốn Điều lệ của Công ty
 • Đối với thành viên là tổ chức: được góp tối đa là 35% vốn Điều lệ của Công ty

Trường hợp: hành nghề dịch vụ kế toán thông qua hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian cho một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

Căn cứ theo Điều 58 Luật kế toán 2015, người hành nghề dịch vụ kế toán cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập;
 • Có năng lực hành vi dân sự;
 • Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;
 • Không thuộc trường hợp không được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Như vậy, dựa vào mong muốn của mình, bạn có thể lựa chọn một trong hai hình thức trên để hành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán.

Trên đây là phần tư vấn của Công ty Luật Linh Nga, nếu như còn vấn đề nào vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, xin bạn vui lòng liên hệ email linhngalaw@gmail.com hoặc số điện thoại:  024.66512884 hoặc hotline: 0987.933.985 để được giải đáp cụ thể hơn.

Quý khách hàng có thể tham khảo dịch vụ thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của Công ty Luật Linh Nga tại đây.