LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2009 Th305

LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2009

Luật này quy định về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. ...

Đọc thêm
Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp nhanh nhất Th612

Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp nhanh nhất

Hiện nay, có rất nhiều đơn vị, cơ quan tuyển dụng trong hồ sơ yêu cầu phải có Phiếu lý lịch tư pháp? Vậy Phiếu lý lịch tư pháp là gì? Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp như thế nào? Bài viết sau, Luật Linh Nga xin được giải đáp các vướng mắc trên: Phiếu lý lịch tư pháp là gì? Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Lu...

Đọc thêm