MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 108/2018/NĐ-CP Th228

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 108/2018/NĐ-CP

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 108/2018/NĐ-CP Ngày 10/10/2018, Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp chính thức có hiệu lực . Nghị định 108/2018/NĐ-CP có một số điểm mới sau: Bổ sung quy định về việc doanh nghiệp không phải ...

Đọc thêm