MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 108/2018/NĐ-CP

Ngày 10/10/2018, Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp chính thức có hiệu lực .

Nghị định 108/2018/NĐ-CP có một số điểm mới sau:

 1. Bổ sung quy định về việc doanh nghiệp không phải đóng dấu trong hồ sơ đăng kí doanh nghiệp

Theo quy định mới “Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp”. Trong Nghị định 78/2015/NĐ-CP không có quy định nào yêu cầu doanh nghiệp phải đóng dấu trong những hồ sơ nêu trên, tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các phòng kinh doanh có yêu cầu đóng dấu. Quy định mới này đã giải quyết được vướng mắc này, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

 1. Thay đổi về việc ủy quyền thực hiện thủ tục đăng kí doanh nghiệp

Theo quy định mới tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP, về việc ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng kí doanh nghiệp có 2 điểm mới đáng lưu ý sau:

Thứ nhất, người kí văn bản ủy quyền không nhất thiết phải là “người thành lập doanh nghiệp” mà được sửa đổi thành “người có thẩm quyền kí văn bản ủy quyền”

Thứ hai, Nghị định mới bổ sung quy định văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng kí doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

 1. Bổ sung quy định về thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Nghị định mới đã bổ sung quy định mới về việc thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh được thực hiện tại Phòng Đăng kí kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Trước đây, hộ kinh doanh muốn chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp thì phải đến cơ quan đăng kí cấp huyện làm thủ tục chấm dứt hoạt động, rồi sau đó mới đăng kí thành lập doanh nghiệp tại Phòng đăng kí kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư.

Quy định mới của Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã rút ngắn các bước tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh muốn chuyển sang doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí cho các chủ hộ.

 1. Cho phép lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định: “Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh”. Như vậy, theo quy định mới doanh nghiệp có thể được tự do lập địa điểm kinh doanh không nhất thiết phải ở cùng tỉnh với trụ sở chính hoặc chi nhánh.

Đây là một quy định mới quan trọng tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho doanh nghiệp muốn mở rộng mạng lưới kinh doanh.

 1. Quy định về trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Kể từ ngày Nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực thì việc thay đổi thông tin cổ đông sáng lập với Phòng Đăng kí kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp:

 • Cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng kí mua
 • Cổ đông sáng lập mới thanh toán một phần số cổ phần đã đăng kí mua

Như vậy, thay vì doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo đến Phòng đăng kí kinh doanh khi có bất kì sự thay đổi nào về cổ đông sáng lập, thì nay chỉ cần làm thủ tục thông báo trong hai trường hợp trên.

 1. Bổ sung quy định về thủ tục đăng kí chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Theo quy định của Nghị định 108/2018/NĐ-CP: “Doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đi người đại diện theo pháp luật”. Nghị định mới đã bổ sung quy định về việc có thể gộp thủ tục đăng kí chuyển đổi loại hình và các thủ tục thay đổi/thông báo thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp trong một hồ sơ trừ trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Quy định mới này góp phần giải quyết những vướng mắc trên thực tế khi các chuyên viên tại các Phòng đăng kí kinh doanh chưa thống nhất về việc gộp/tách hồ sơ gây nhiều bất cập cho doanh nghiệp.

 1. Quy định về việc nhận giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp

Nghị định mới đã sửa đổi Khoản 2, Điều 29 Nghị định 78/2018/NĐ-CP như sau: “Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký để nộp hồ sơ, nhận kết quả qua đường bưu điện”. Quy định mới đã bổ sung thêm về việc nộp và nhận kết quả của giấy xác nhận đăng kí thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh.

 1. Quy định về xác thực bằng chữ kí số công cộng

Trước đây, theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì chỉ có người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mới có thể nộp hồ sơ đăng kí doanh nghiệp bằng chữ kí số. Còn theo Nghị định 108 thì người được ủy quyền cũng có thể nộp hồ sơ đăng kí doanh nghiệp qua mạng bằng chữ kí số.

 1. Bỏ yêu cầu nộp báo cáo tài chính trong hồ sơ giảm vốn điều lệ

Theo quy định tại Nghị định 78/2018/NĐ-CP: “Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ”. Còn theo Nghị định 108 mới, trong trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp không cần phải nộp kèm theo Báo cáo tài chính nữa.

 

Trên đây là một số điểm mới của Nghị định 108/2018/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/10/2018 mà Luật Linh Nga đã tổng hợp lại.

Còn vấn đề gì cần tư vấn thêm, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LINH NGA VÀ CỘNG SỰ

Add: Số 2, ngách 20/5, ngõ 20 phố Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Phone: (024) 66512884

Hotline: 0987933985

Email: support@linalaw.vn

Để xem văn bản chi tiết, vui lòng tải:Nghị định 108/2018/NĐ-CP