Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015, về việc quản lý và sử dụng con dấu  đã có nhiều thay đổi so với Luật doanh nghiệp 2005. Tại điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp, không phải đảm bảo hình thức nội dung theo quy định của chính phủ. Do đó các doanh nghiệp cần phải lưu ý:

TH1: Doanh nghiệp thành lập sau ngày 01/07/2015.

 • Thành lập mới
 • Sau khi được cấp mã số doanh nghiệp, gửi thông báo xác nhận mẫu dấu đến Phòng Đăng ký kinh doanh. (Phụ lục II-8, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
  • Thay đổi dấu, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu.
 • Gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên cổng thông tin quốc gia. (Phụ lục II-9, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
  • Mất dấu nhưng vẫn sử dụng mẫu dấu cũ
 • Làm con dấu mới nhưng không cần gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Mất dấu và có nhu cầu thay đổi mẫu con dấu.
  • Trước khi sử dụng mẫu dấu mới, doanh nghiệp phải gửi thông báo thay đổi mẫu dấu mới đến phòng đăng ký kinh doanh.

TH2: Doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015

 • Làm con dấu mới theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014
  • Gửi thông báo về việc hủy mẫu dấu cũ đến Phòng Đăng ký kinh doanh ((Phụ lục II-10, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
  • Gửi thông báo về việc thay đổi mẫu dấu đến Phòng đăng ký kinh doanh
  • Sau khi hoàn tất thủ tục trên doanh nghiệp nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi cấp giấy và nhận lại giấy biên nhận đã trả dấu.
 • Tiếp tục sử dụng dấu cũ
  • Không cần phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Bị mất dấu do cơ quan công an cấp
  • Thông báo với cơ quan công an về việc mất con dấu , mất giấy chứng nhận mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
  • Sau khi có văn bản xác nhận của cơ quan công an. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu dấu và thông báo mẫu dấu theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp này phòng Đăng ký kinh doanh không yêu cầu doanh nghiệp đóng mẫu con dấu cũ vào Thông báo.
 • Trả dấu cho cơ quan công an
  • Gửi công văn trả dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký
  • Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu (bản gốc);
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 

Trên đây là những thông tin dành cho tổ chức, cá nhân  hoạt động kinh doanh. Nếu như còn vấn đề nào vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, xin bạn vui lòng liên hệ Công ty Luật Linh Nga và Cộng sự , Email: doanhnghiep@linalaw.vn hoặc số điện thoại: 024.6651.2884 – 0987933985 để được giải đáp cụ thể hơn.

 • Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của bạn!
 • Trân trọng./