Rút ngắn thời gian về thủ tục hóa đơn Th815

Rút ngắn thời gian về thủ tục hóa đơn

Luật Linh Nga – Từ ngày 12/06/2017, Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC chính thức có hiệu lực đồng nghĩa với việc thời gian thực hiện thủ tục về hóa đơn sẽ được rút ngắn từ 05 ngày xuống còn 02 ngày, cụ thể như sau: Theo quy định mới, doanh nghiệp mới thành lập có v...

Đọc thêm