Luật Linh Nga – Từ ngày 12/06/2017, Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC chính thức có hiệu lực đồng nghĩa với việc thời gian thực hiện thủ tục về hóa đơn sẽ được rút ngắn từ 05 ngày xuống còn 02 ngày, cụ thể như sau:

Theo quy định mới, doanh nghiệp mới thành lập có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện.  Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp .Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in.

Tương tự, thời hạn ra thông báo của cơ quan thuế về việc sử dụng hoá đơn đặt in cũng được rút ngắn từ 05 ngày xuống còn 02 ngày làm việc, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in. Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn đặt in.

Bên cạnh đó, Thông tư 37/2017/TT-BTC cũng sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu đến cơ quan Thuế trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày; đồng thời bỏ quy định về thời hạn “10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành hoá đơn phải gửi thông báo đến cơ quan thuế”.

Ngoài ra, Thông tư đã bỏ quy định về việc kiểm tra tình hình sử dụng hoá đơn, tình hình kê khai nộp thuế của người nộp thuế đối với các lần mua hoá đơn sau.  Cụ thể: “Cơ quan Thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng. Số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi số cho mỗi loại hóa đơn”

Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan Thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn bán lần tiếp theo. Đối với các lần mua hóa đơn sau, căn cứ đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan Thuế giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày, số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan Thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ một số theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

Việc rút ngắn thời gian về thời hạn giải quyết cũng như thực hiện thủ tục về thuế đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong lĩnh vực sử dụng hóa đơn, tiết kiệm được thời gian, công sức.

Luật Linh Nga chuyên cung cấp các thông tin pháp luật, tư vấn và hỗ trợ các dịch vụ pháp lý trong đó có Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế ban đầu và phát hành hóa đơn trọn gói đối với các doanh nghiệp mới thành lập. Đến với dịch vụ của chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng Quý khách hàng bởi thái độ làm việc chuyên nghiệp, tận tâm và uy tín. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0987 933 985 hoặc 04.66512884.