Từ ngày 1/7/2015, các tổ chức khi hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ  bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015. Vậy điều kiện, trình tự và thủ tục để xin cấp chứng chỉ này như thế nào? Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền cấp giấy phép? Bài viết sau của chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc trên.

1.         Điều kiện cấp giấy phép

Tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh; có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp.
 • Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu như sau:
 • 01 kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất 03 năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ 01 năm trở lên, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác;
 • 04 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ.
 • Có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện 01 sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép.

2.  Hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;
 • Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng;
 • Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ;
 • Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về sở hữu thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, công nghệ

3. Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép

Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nộp 01 bộ hồ sơ tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức.

Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ không thuộc đối tượng quy định nêu trên thì nộp 01 bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường nơi tổ chức có trụ sở chính.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do đồng thời thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Thời hạn của Giấy phép

Thời hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ là 5 năm. Khi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hết thời hạn, nếu tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ có nhu cầu gia hạn thì đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn; mỗi giấy phép được gia hạn 01 lần, thời gian gia hạn không quá 3 năm.

Công ty Luật Linh Nga chuyên cung cấp dịch vụ xin  các loại Giấy phép nói chung và Giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ nói riêng trong thời gian ngắn nhất, chi phí tiết kiệm nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline 0987933985 hoặc liên hệ qua email linhngalaw@gmail.com để được các  luật sư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm lâu năm tư vấn cho bạn.